Sieci elektryczne

O firmie

Opa Carbo Sp. z o.o. powstała 25 listopada 1994 roku.
Od samego początku prowadzimy działalność usługową w zakresie badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych, outsourcingu energomechanicznego, kompleksowej obsługi, konserwacji, napraw i remontów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
Realizujemy również generalne inwestycje w systemie „pod klucz” – od przygotowania projektu technicznego do uruchomienia instalacji i oddania jej do eksploatacji.

Misja, wizja i wartości

Misją firmy Opa Carbo Sp. z o.o. jest zagwarantowanie Klientowi bezpieczeństwa elektrycznego oraz realizacja zdań na najwyższym poziomie.
Dążymy do efektywnego wykorzystania potencjału posiadanych zasobów, stale podnosząc swoje kwalifikacje – chcemy być najlepsi w tym co oferujemy naszym Klientom.
W naszej działalności kierujemy się takimi wartościami jak:
 • bezpieczeństwo pracy
 • odpowiedzialność
 • profesjonalizm
 • ochrona środowiska
 • ciągłe doskonalenie
 • wzajemne zaufanie

Kim jesteśmy

Opa Carbo Sp. z o.o. dysponuje profesjonalną kadrą pracowników inżynieryjno-technicznych podsiadającą uprawnienia i specjalistyczne doświadczenie pozwalające na świadczenie usług w sposób kompleksowy, profesjonalny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Nasze działania charakteryzuje:
 • bezpieczeństwo pracy
 • jakość i wygoda usług
 • terminowość
 • dokładność
 • sumienność
 • rzetelność

Czym się zajmujemy

Opa Carbo Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych, outsourcingu energomechanicznego, kompleksowej obsługi, konserwacji, napraw i remontów urządzeń elektroenergetycznych. Realizujemy również generalne inwestycje w systemie „pod klucz” – od przygotowania projektu technicznego do uruchomienia instalacji i oddania jej do eksploatacji.

Kadra zarządzająca

 • Prezes Zarządu
 • Dyrektor Techniczny
 • Dyrektor Techniczny
  ds. eksploatacji urządzeń
  energomechanicznych
 • Krzysztof Słota
 • Grzegorz Kazik
 • Tomasz Nanko

Certyfikaty

Od 2007 roku w firmie działają z sukcesem wdrożone systemy Zarządzania Jakością ISO zgodny z normami PN-EN ISO 9001 oraz PN-ISO 45001, które są istotnym wsparciem dla Zarządu w dążeniu do stworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla pracowników, podwykonawców, dostawców oraz zapewnienia nadzoru BHP w trakcie realizacji powierzonych zleceń.
Posiadamy również uprawnienia rzeczoznawcy wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz ocenę zdolności do wykonywania remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej wystawioną przez jednostkę notyfikowaną.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Sieci elektryczne

Kontakt

Siedziba spółki:
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 168
NIP: 635-000-05-58
REGON: 271241417
Nr KRS: 0000444807
Godziny pracy:
pon-pt 7.00-15.00
BDO: 000013774
Dyrektor Techniczny:
+48 32 738 60 72
Dyrektor Techniczny
ds. eksploatacji urządzeń
energomechanicznych:
+48 32 738 60 68
Biuro Zarządu:
+48 32 738 60 99
Dział Umów i Marketingu:
+48 32 738 60 67
przetargi@opa-carbo.pl

Formularz

Go to top