Pokaż menu >
W ramach naszej działalności oferujemy Klientom przejęcie przez nasze służby kompleksowej eksploatacji urządzeń i instalacji energomechanicznych – outsourcing elektroenergetyczny. W tym rozwiązaniu Klient może skoncentrować się na działalności podstawowej, a my gwarantujemy bezawaryjną pracę układu lub systemu elektroenergetycznego. Wszystkie czynności eksploatacyjne są realizowane przez zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednie zaplecze techniczne.  

Proponowana przez nas forma współpracy eliminuje u Klienta konieczność tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanego działu energomechanicznego / elektrycznego.

W ramach współpracy oferujemy:
 • Outsourcing pełny – kompleksowe przejęcie obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa;
 • Outsourcing częściowy – obsługa elektroenergetyczna w zakresie określonych prac, przy współudziale pracowników Klienta i / lub pod jego nadzorem;
 • Outsourcing usług awaryjnych (POGOTOWIE SERWISOWE) – świadczenie wybranych prac wraz z zapewnieniem odpowiednich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w ramach całodobowego pogotowia serwisowego.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:
 • prace eksploatacyjne przy urządzeniach energomechanicznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, napraw urządzeń i instalacji elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej oraz automatyki przemysłowej urządzeń i maszyn ciągów technologicznych przedsiębiorstw,
 • badania i pomiary oraz diagnostyka urządzeń i instalacji WN/SN/nN,
 • konsultacje, doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie urządzeń i instalacji energomechanicznych,
 • prace eksploatacyjne urządzeń i instalacji pomiarowo-rozliczeniowych,
 • prace eksploatacyjne urządzeń podlegających odbiorowi UDT,
 • prace eksploatacyjne urządzeń i instalacji sterowania i automatycznej regulacji,
 • obsługę urządzeń i instalacji sygnalizacji, blokad i zabezpieczeń,
 • obsługę infrastruktury elektrycznej dróg i autostrad,
 • zabezpieczenie oraz obsługa elektryczna imprez masowych,
 • usuwanie skutków awarii i klęsk żywiołowych w infrastrukturze energomechanicznej.

Aktualnie świadczymy usługi outsourcingu elektroenergetycznego dla Klientów m.in.: z branż górniczej, energetycznej, budowlanej, kolejowej, drogowej czy użyteczności publicznej. 

Sieci elektryczne

Kontakt

Siedziba spółki:
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 168
NIP: 635-000-05-58
REGON: 271241417
Nr KRS: 0000444807
Godziny pracy:
pon-pt 7.00-15.00
BDO: 000013774
Dyrektor Techniczny:
+48 32 738 60 72
Dyrektor Techniczny
ds. eksploatacji urządzeń
energomechanicznych:
+48 32 738 60 68
Biuro Zarządu:
+48 32 738 60 99
Dział Umów i Marketingu:
+48 32 738 60 67
przetargi@opa-carbo.pl

Formularz

Go to top