Pokaż menu >

Realizacja inwestycji elektroenergetycznych


W ramach prowadzonej działalności Opa Carbo Sp. z o.o. realizuje kompleksowo inwestycje w systemie „pod klucz”. Posiadając doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie możemy  zagwarantować Klientowi wsparcie od koncepcji, poprzez doradztwo, projekt techniczny, kosztorys, wykonawstwo po uruchomienie i oddanie instalacji do eksploatacji, jak również obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną. Oferujemy również prowadzenie wszystkich wymaganych spraw organizacyjnych i formalno-prawnych w zależności od wymagań Klienta i wymagań prawnych. 

W zakresie elektroenergetycznym bazujemy na własnych zasobach technicznych co sprawia, że jesteśmy niezależni i konkurencyjni w stosunku do firm bazujących na podwykonawcach. 

Specjalizujemy się modernizacjach, remontach oraz naprawach istniejących obiektów, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, układów zasilania, ciągów technologicznych. 

W ramach oferty świadczymy kompleksową realizację w zakresie modernizacji, montażu oraz remontów takich obiektów jak:
  • sieci i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nN;
  • układów energetycznych, układów automatycznej regulacji, układów sterowania napędami i innymi elementami wykonawczymi;
  • systemów informatycznych w przemyśle, w tym systemów sterowania,  automatyki;
  • układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej oraz energii cieplnej;
  • instalacji elektroenergetycznych specjalnych (np. w wykonaniu przeciwwybuchowym, o podwyższonym stopniu ochrony IP);
  • tymczasowych lub doraźnych zasilań w energię elektryczną obiektów budowlanych (rozdzielnie mobilne, przenośne skrzynki rozdzielcze, itp.) oraz zasilań realizowanych agregatami prądotwórczymi,
  • systemów zasilania gwarantowanego, baterii akumulatorów w obiektach energetycznych oraz innych obiektach strategicznych wymagających ciągłości zasilania,
  • instalacji oświetleniowych oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz także oświetlenia dekoracyjnego i reklamowego. 

W ramach realizowanych inwestycji współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń i osprzętu elektroenergetycznego. 

Sieci elektryczne

Kontakt

Siedziba spółki:
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 168
NIP: 635-000-05-58
REGON: 271241417
Nr KRS: 0000444807
Godziny pracy:
pon-pt 7.00-15.00
BDO: 000013774
Dyrektor Techniczny:
+48 32 738 60 72
Dyrektor Techniczny
ds. eksploatacji urządzeń
energomechanicznych:
+48 32 738 60 68
Biuro Zarządu:
+48 32 738 60 99
Dział Umów i Marketingu:
+48 32 738 60 67
przetargi@opa-carbo.pl

Formularz

Go to top