Pokaż menu >

Projektowanie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych


Opa Carbo
Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi projektowe. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą posiadającą  odpowiednie doświadczenia oraz uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

W ramach oferty świadczymy takie usługi projektowe jak:
  • projekty techniczne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych WN/SN/nN;
  • projekty techniczne przemysłowych systemów informatycznych, systemów sterowania i automatyki oraz wizualizacji procesów technologicznych;
  • projekty techniczne połączeń sieciowych, łącz inżynierskich, telemechaniki, sieci LAN; 
  • projekty techniczne układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej (zarówno wewnętrznych jak i układów podlegających legalizacji);
  • projekty techniczne instalacji oświetleniowych wewnętrznych i terenów zewnętrznych;
  • projekty techniczne zasilań gwarantowanych obiektów energetycznych oraz innych obiektów strategicznych wymagających ciągłości zasilania (np. szpitale, banki, centra zarządzania kryzysowego, centrale telefoniczne, dyspozytornie itp.),
Projektowanie instalacji elektroenergetycznych
wraz z wykonaniem niezbędnych obliczeń np.: parametrów zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych oraz z możliwością przygotowania kosztorysu inwestorskiego dla opracowanego projektu. 

Sieci elektryczne

Kontakt

Siedziba spółki:
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 168
NIP: 635-000-05-58
REGON: 271241417
Nr KRS: 0000444807
Godziny pracy:
pon-pt 7.00-15.00
BDO: 000013774
Dyrektor Techniczny:
+48 32 738 60 72
Dyrektor Techniczny
ds. eksploatacji urządzeń
energomechanicznych:
+48 32 738 60 68
Biuro Zarządu:
+48 32 738 60 99
Dział Umów i Marketingu:
+48 32 738 60 67
przetargi@opa-carbo.pl

Formularz

Go to top