Aktualności

Ograniczenia dotyczące możliwości wejścia na teren OPA CARBO Sp. z o.o.

Październik 01, 2021
Wszelkie wizyty na terenie Spółki, osób nie będących pracownikami, muszą być uzgodnione i zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem w Sekretariacie
Spółki i zaakceptowane przez Zarząd.

Każda OSOBA przed wejściem na teren zakładu zobowiązana jest do:
  • poddania się zdalnemu pomiarowi temperatury,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia i noszenia maseczki ochronnej na twarzy zasłaniając dokłądnie usta i nos przez cały czas pobytu w pomieszczeniach zaminiętych.
    Osoby nie stosujące się do powyższych zasad nie będą wpuszczone na teren Spółki.
Z uwagi na aktualnie występujący wzrost zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 w firmie wprowadzono działania zapobiegawacze.
Należy ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty bezpośrednie z Kontrahentami i osobami postronnymi. 

Zakazane jest wejście na teren Spółki, przebywanie w pomieszczeniach biurowych oraz kontakt z pracownikami Spółki osobom, które w ciągu ostatnich 14 dni:
  • miały kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
  • występują u nich objawy infekcji takie jak m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe,
  • przebywały za granicą Polski, a w szczególności w rejonach objętych występowaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2.

W przypadku wystąpienia u pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie Spółki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 osoba przełożona pracownika zobowiązana jest ustalić pracowników, którzy mieli z osobą zakażoną odpowiednio długi i bezpośredni kontakt. 
Wskazane osoby objęte zostają kwarantanną lub pracą w trybie zdalnym (o ile występuje taka możliwość).

Powyższe nie dotyczy pracowników, którzy dobrowolnie okażą Certyfikat szczepień lub aktualny negatywny wynik testu PCR (przez okres 7 dni) od dnia kontaktu.


Sieci elektryczne

Kontakt

Siedziba spółki:
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 168
NIP: 635-000-05-58
REGON: 271241417
Nr KRS: 0000444807
Godziny pracy:
pon-pt 7.00-15.00
BDO: 000013774
Dyrektor Techniczny:
+48 32 738 60 72
Dyrektor Techniczny
ds. eksploatacji urządzeń
energomechanicznych:
+48 32 738 60 68
Biuro Zarządu:
+48 32 738 60 99
Dział Umów i Marketingu:
+48 32 738 60 67
przetargi@opa-carbo.pl

Formularz

Go to top